MEVLİD KANDİLİ/KUTLU DOĞUM-FLASH SUNUM

2008-04-15 01:04:00

SUNUM İÇİN PC NİZİN SESİNİ LÜTFEN AÇINIZ.MUHTEMELEN SİTEDE MÜZİK YAYINI VARDIR!
LÜTFEN EN ALTTA İMeeM PLAYER-İ YA DA DİĞER PLAYER'LERİ SUSTURUNUZ.

 

Gözümüzün nuru, iki cihan serveri, Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Miladi 571 yılı, Nisan ayının yirmisi, Kameri aylardan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi, Pazartesi günü seher vaktinde, Mekke'de mütevazı bir evde dünyaya teşrif etti.Hz. Peygamber (sav), doğmadan önce ve doğduğu sırada; onun dünyaya teşrif etmesine alamet olarak birçok hadiseler meydana gelmiştir.

Efendimiz (sav) dünyaya geldiği gece, bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi âlimleri, Hz. Muhammed (sav)in doğduğunu anlamışlardı. Ashab-ı kiramdan Hassan bin Sabit (ra) şöyle anlatır:
"Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vakti Yahudinin biri: ‘Ey Yahudiler!’ diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler: ‘Ne var, bu bağırman nedendir?’ Diyerek yanına toplanınca, o: ‘Haberiniz olsun, Ahmet’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmet bu gece dünyaya geldi...’ Diye cevap verdi." (Kastalani, el-Mevahibü'l-Ledünniyye)

Hz. Peygamber (sav)in doğduğu gece, Kâbe’deki putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı. Nitekim Urve şöyle anlatmıştır:"Kureyş'den bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir gün, putun yanına vardıklarında, onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrarlandı. Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri sırada, şöyle bir ses işitildi: ‘Bir kimse doğdu, yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı." (İbn Asakir, el-Haraiti)

Bu hadiseler tam Resulullah (sav)in doğduğu geceye rastlıyordu. Ayrıca, Medayin şehrindeki İran Kisra’sının sarayının on dört kulesi, burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı; yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlamışlardı.

Yine o gece, mecusilerin (ateşe tapan) bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden sönüverdi. Ateşin söndüğü tarihi kaydettiler, Kisra'nın sarayında burçların yıkıldığı geceye rastlıyordu. (Beyhaki, Ebu Nuaym)
Nasıl Değerlendirmeli?

Mevlid gecesine ait özel bir ibadet olmamakla birlikte, Efendimizin getirdiği İslam nimetini düşünmek, kulluk muhasebemizi yapmak ve çoluk çocuğumuzla O’nun ve şerefli arkadaşlarının güzel hasletlerini mütalaa etmeliyiz.

Bütün âlemlere bir nur, bir delil ve bir kurtuluş vesilesi olarak gönderilen Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirdiği bu veladet gecesinin kıymetini bilelim. O’na, bol bol Salât-û Selamlar getirelim.

Allah-u Zülcelal’i saygı ve huşuyla tesbih ve tenzih edelim. Yalnız başına yapamıyorsak, camiye koşup en azından iki rek’atlık bir tespih namazı kılalım.

Bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlardan tövbe edelim. Efendimiz (sav)i vesile ederek gözyaşı dökelim ki Allah bize Efendimiz (sav)e layıkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Günahlardan da her zamankinden daha fazla uzak olalım bu gece ki âlemlerin Seyidi, Nebiyyi Zişan Efendimiz üzülmesin. Biliriz ki o ümmetine çok düşkündür ve ümmetinin azaba düçar olmasına dayanamaz.

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..."
(Âl-i İmrân, 31)

>>>>>>>>>>>>>>>>>İlk Yayın Tarihi 19 Mart 2008 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2277
0
0
Yorum Yaz